Join the future

Privacy beleid

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.bamboobelgium.be.

De website wordt uitgebaat door Bamboo Belgium, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pastorijstraat 2  B-3940 Hechtel-Eksel, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0543993519

Bamboo Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet ( ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG / GDPR), van 25 mei 2018.). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Bamboo Belgium uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Bamboo Belgium draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website.
Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Bamboo Belgium u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

Naam

E-mailadres

Bedrijfsnaam

BTW-nummer

Uw vragen of opmerkingen

Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

3. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Jouw gegevens worden beschermd volgens de Europese wetgeving, in kader van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG / GDPR), van 25 mei 2018. Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Bamboo Belgium op de hierna vermelde contactgegevens.

4. Contactgegevens

Bamboo Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Bamboo Belgium contacteren op het volgende adres:

Pastorijstraat 2 B-3940 Hechtel-Eksel

+32 11 73 10 58
+32 494 08 31 36
info@bamboobelgium.be

Bamboo Belgium behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 21 augustus 2020.

Privacy beleid

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.bamboobelgium.be.

De website wordt uitgebaat door Bamboo Belgium, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pastorijstraat 2  B-3940 Hechtel-Eksel, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0543993519

Bamboo Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet ( ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG / GDPR), van 25 mei 2018.). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Bamboo Belgium uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Bamboo Belgium draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website.
Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

2. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. 

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals het gebruiken van het contactformulier, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Bamboo Belgium u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

Naam

E-mailadres

Bedrijfsnaam

BTW-nummer

Uw vragen of opmerkingen

Dergelijke gegevens worden gebruikt om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden.

3. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Jouw gegevens worden beschermd volgens de Europese wetgeving, in kader van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG / GDPR), van 25 mei 2018. Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Bamboo Belgium op de hierna vermelde contactgegevens.

4. Contactgegevens

Bamboo Belgium is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Bamboo Belgium contacteren op het volgende adres:

Pastorijstraat 2 B-3940 Hechtel-Eksel

+32 11 73 10 58
+32 494 08 31 36
info@bamboobelgium.be

Bamboo Belgium behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 21 augustus 2020.

"De toekomst van duurzame kleding, duurzaam leven en duurzaam ondernemen ligt voor je binnen handbereik. "

Join the future

Slow fashion van bamboe

Start vandaag met een verschil in de kledingindustrie

Join the future

Slow fashion van bamboe

Start vandaag met een verschil in de kledingindustrie

Bamboo Belgium | Fina Vanbuel

Pastorijstraat 2 B-3940 Hechtel-Eksel

+32 494 08 31 36

info@bamboobelgium.be

Store

Friday  & Saturday 

10:00 – 17:00 

Or book on appointment

more bamboo

Agenda

© 2022 Bamboo Belgium | All rights reserved