Join the future

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN COLLECTIE BAMBOO BELGIUM

Ben je een nieuwe klant, houd dan rekening met de volgende leveringsvoorwaarden:

 1. Minimale waarde bestelling € 1000,-.
 2. Per maat en per kleur minimaal 2 stuks. Voor stock items geldt geen minimum.
 3. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering.
 4. Gratis verzending.
 5. Levertijd ongeveer 8 weken, stock items direct leverbaar.

Ben je al klant bij Bamboo Belgium? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Per maat en per kleur minimaal 2 stuks. Voor stock items geldt geen minimum.
 2. 100%-betaling bij levering.
 3. Gratis verzending voor bestellingen boven € 500,-
  Voor bestellingen van € 300,- tot € 500,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 10,- te betalen door de klant.
  Voor bestellingen van minder dan € 300,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 20,- te betalen door de klant.
 4. Levertijd ongeveer 8 weken, stock items direct leverbaar.

LEVERINGSVOORWAARDEN PRIVATE LABEL 

Bestellingen plaatsen onder private label dan gelden andere leveringsvoorwaarden:

Ben je een nieuwe klant, houd dan rekening met de volgende leveringsvoorwaarden:

 1. Minimale waarde bestelling € 1000,-.
 2. Minimum aantal:
  a) Private label van artikelen uit de Bamboo Belgium collectie:
  Bij innaaien van het eigen label : 40 stuks per bestelling per item.
  Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
  b) Private label eigen ontwerp:
  50 stuks per bestelling 
  Prototype te betalen door de klant, eenmalig 150/200 euro.
  Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
 3. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering, of volgens afspraak.
 4. Gratis verzending.
 5. Levertijd ongeveer 8 weken na goedkeuring prototype.

Ben je al klant bij Bamboo Belgium? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. Minimum aantal:
  a) Private label van artikelen uit de Bamboo Belgium collectie:
  Bij innaaien van het eigen label  : 40 stuks per bestelling per item.
  Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
  b) Private label eigen ontwerp
  50 stuks per bestelling 
  Prototype te betalen door de klant.
  Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
 2. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering.
 3. Gratis verzending voor bestellingen boven € 500,-.
  Voor bestellingen van € 300,- tot € 500,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 10,- te betalen door de klant.
  Voor bestellingen van minder dan € 300,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 20,- te betalen door de klant.
 4. Levertijd ongeveer 8 weken na goedkeuring prototype.

  FACTUURVOORWAARDEN

  1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
  2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling.
  3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
  5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
  6. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
  7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
  8. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.
  9. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
  10. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
  11. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.
  12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement,waarin ons bedrijf gevestigd is, bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  LEVERINGSVOORWAARDEN COLLECTIE BAMBOO BELGIUM

  Ben je een nieuwe klant, houd dan rekening met de volgende leveringsvoorwaarden:

  1. Minimale waarde bestelling € 1000,-.
  2. Per maat en per kleur minimaal 2 stuks. Voor stock items geldt geen minimum.
  3. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering.
  4. Gratis verzending.
  5. Levertijd ongeveer 8 weken, stock items direct leverbaar.

  Ben je al klant bij Bamboo Belgium? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Per maat en per kleur minimaal 2 stuks. Voor stock items geldt geen minimum.
  2. 100%-betaling bij levering.
  3. Gratis verzending voor bestellingen boven € 500,-
   Voor bestellingen van € 300,- tot € 500,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 10,- te betalen door de klant.
   Voor bestellingen van minder dan € 300,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 20,- te betalen door de klant.
  4. Levertijd ongeveer 8 weken, stock items direct leverbaar.

  LEVERINGSVOORWAARDEN PRIVATE LABEL 

  Bestellingen plaatsen onder private label dan gelden andere leveringsvoorwaarden:

  Ben je een nieuwe klant, houd dan rekening met de volgende leveringsvoorwaarden:

  1. Minimale waarde bestelling € 1000,-.
  2. Minimum aantal:
   a) Private label van artikelen uit de Bamboo Belgium collectie:
   Bij innaaien van het eigen label : 40 stuks per bestelling per item.
   Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
   b) Private label eigen ontwerp:
   50 stuks per bestelling 
   Prototype te betalen door de klant, eenmalig 150/200 euro.
   Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
  3. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering, of volgens afspraak.
  4. Gratis verzending.
  5. Levertijd ongeveer 8 weken na goedkeuring prototype.

  Ben je al klant bij Bamboo Belgium? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  1. Minimum aantal:
   a) Private label van artikelen uit de Bamboo Belgium collectie:
   Bij innaaien van het eigen label  : 40 stuks per bestelling per item.
   Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
   b) Private label eigen ontwerp
   50 stuks per bestelling 
   Prototype te betalen door de klant.
   Bij bedrukking van het eigen label : 100 stuks per bestelling.
  2. 50%-betaling bij bestelling, 50%-betaling bij levering.
  3. Gratis verzending voor bestellingen boven € 500,-.
   Voor bestellingen van € 300,- tot € 500,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 10,- te betalen door de klant.
   Voor bestellingen van minder dan € 300,- zijn van de transport- en afhandelingskosten € 20,- te betalen door de klant.
  4. Levertijd ongeveer 8 weken na goedkeuring prototype.

   FACTUURVOORWAARDEN

   1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
   2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling.
   3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
   5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
   6. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3 maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn.
   7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
   8. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.
   9. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.
   10. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
   11. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.
   12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement,waarin ons bedrijf gevestigd is, bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

   "De toekomst van duurzame kleding, duurzaam leven en duurzaam ondernemen ligt voor je binnen handbereik. "

   Join the future

   Slow fashion van bamboe

   Start vandaag met een verschil in de kledingindustrie

   Join the future

   Slow fashion van bamboe

   Start vandaag met een verschil in de kledingindustrie

   © 2024 Bamboo Belgium | All rights reserved