From working IN the clothing industry to working ON it

Fina’s experience lays the foundations for others to look differently how they live.  Together with her team in Belgium and Portugal she strives to make sustainable clothing the standard.

Van werken IN naar AAN de kleding- industrie

Fina’s opvoeding legde een basis om anders te kijken naar hoe je leeft. Samen met haar team in België en Portugal streeft ze naar duurzame kleding de standaard maken. 

Join the future

About Fina Vanbuel

As a small girl I grew up on a farm with a vegetable garden, growing fruit and vegetables sustainably and organically.  I was brought up living consciously in and with nature.

So also life revolves around love, respect and equality for nature, people, animals and the environment.

This is why I now believe, ‘What the earth produces, the raw materials, as humans we can’t change that.  What you do with the raw material, you can work on that’.

For me, the ultimate point on the horizon is that‘ Sustainability must become the standard for everything that we want to buy’.

For these reasons I worked for many years IN the clothing industry as a fashion lover and now I work with a passion ON the clothing industry.

According to the philosophy, ‘Be the change you want to see in the world’,

We have as our mission to make sustainable bamboo clothing the standard in the clothing industry.

Over Fina Vanbuel

Als klein meisje groeide ik op de boerderij op met een moestuin om duurzaam en biologisch groente en fruit te kweken. Bewust leven in de natuur is er met de paplepel ingegoten.

Zo ook dat het leven draait om liefde, respect en gelijkwaardigheid voor de natuur, dus zowel mens, dier als milieu.

Ik geloof daarom nu: “Wat de aarde voortbrengt, de grondstof, kan je als mens niet veranderen. Wat je doet met de grondstof, daar kan je wel aan werken.”

De ultieme stip op de horizon voor mij is: “Duurzaamheid mag de standaard worden bij alles wat we kopen.”

Om die reden werkte ik voorheen jarenlang als modeliefhebster IN de kledingindustrie en werk ik nu met passie AAN de kledingindustrie.
Volgens de filosofie van: “Be the change you wanna see in the world.”

Met als missie: duurzame bamboe kleding dé standaard maken in de kledingindustrie!

  So I started my own entrepreneurial adventure….

  With a passion for slow fashion in combination with sustainable business, I began a quest.

  Searching for a sustainable, renewable and pleasing raw material from which to make comfortable clothing, which is good for people, animals and the environment.

  I came across bamboo,  From the bamboo fibres you can make a lovely, extremely soft and comfortable material.

  I could live with happily with that and so started designing a timeless collection of basics.

  I wanted to make, not only my clothing range, but also the whole production process from A to Z, as sustainable as possible.

  Zo startte ik mijn ondernemers avontuur...

  Met een passie voor slow fashion in combinatie met duurzaam ondernemen, begon ik een zoektocht. 

  Op zoek naar een duurzame, hernieuwbare en aangename grondstof voor comfortabele kleding die goed is voor zowel mens, dier als milieu.

  Zo ontdekte ik bamboe. Van de vezels van bamboe wordt een aangename, heerlijk zachte en comfortabele stof gemaakt.

  Daarmee kon ik me goed uitleven en startte ik met het ontwerpen van een collectie tijdloze basics.

  Niet alleen mijn kleding assortiment, maar óók het hele productieproces van A tot Z wilde ik zo duurzaam mogelijk maken.  

   "What the earth produces, the raw materials, we as humans cannot change that. What you do with the raw materials, you can on that.”

   The Portuguese Team

   The Portuguese Team

   Of course, it’s not only me designing and making your sustainable bamboo clothing.

   With a team of 16 sustainable clothing specialists in Portugal we want to make conscious, minimalistic and sustainable living the norm. 

   Each team member has their own responsibility under the leadership of my business partner Christina.

   Together we have a dream to reach distributors, store owners and customers on a large scale across Europe with ourbamboo clothing.

   The purpose of the brand is to show that you can choose for sustainable production and lifestyle that is loving for people, animals and the environment.

   Because every time that you give money, you give a voice.

   So the question is: which sustainable business will you choose to support? 

    

    Het Portugese team

    Ik sta natuurlijk niet in mijn eentje voor je klaar om duurzame bamboe kleding te ontwerpen en produceren. 

    Met een team van 16 duurzame kleding specialisten in Portugal willen we een bewust, minimalistisch en duurzaam leven de standaard maken.

    Elk teamlid heeft zijn eigen verantwoordelijkheid onder leiding van mijn business partner Christina. 

    Samen hebben we de droom om in Europa op grote schaal tussenhandelaren, winkeliers en consumenten te bereiken met duurzame bamboe kleding. 

    Met als doel om met het merk te laten zien dat je een duurzame productie en levensstijl kan kiezen die liefdevol is naar mens, dier als milieu.

    Want elke keer als je geld uitgeeft, breng je een stem uit.

    Dus de vraag is: op welk duurzaam bedrijf wil je stemmen?

     Our core values

     Equality

     Respect

     Transparency

     Fairness

     Awareness

     Central to everything we do there are five core values, with which we as a team take daily steps towards our vision and mission:

     Equality: together we are one, thus we treat team members and customers with equality the same way in which we would like to be treated.  So each team member has a safe, secure base from which to work..

     Respect: the cost price is based on an honest living wage from unconditional love.  We only work together with partners that believe in investing for the long term to grow together for a sustainable future, wherein prices must be valued and respected.

     Transparency:  through 100% openness over how our production process works we are able to provide a picture of clear and honest sustainable business.  Furthermore we explain how the price is calculated  through the production process.

     Fairness: comfortable and sustainable bamboo clothing at an honest price has an an authentic story.

     There is an authentic story behind comfortable and sustainable bamboo clothing sold for  an honest price.    You become part of a bigger mission for to create a sustainable future.  The clothing is versatile, stylish, timeless and high quality.

     Awareness:  thinking consciously about where your clothes are made and why you buy your clothes, becomes the standard for your lifestyle. That you consider the consequences of your purchase on people, animals and the environment.  Because what ecological footprint do you want to leave behind.

     Onze kern- waarden

     Bij alles wat we doen staan in essentie vijf kernwaarden centraal, waarmee we als team dagelijks een stapje zetten richting onze visie en missie:

      Gelijkwaardigheid

      Gelijkwaardigheid: samen zijn we één, dus teamleden en klanten behandelen we gelijkwaardig zoals we zelf ook behandeld willen worden. Zo heeft ieder teamlid een veilige, vaste basis om te werken. 

       Respect

       Respect: de kostprijs is gebaseerd op eerlijke leefbare lonen vanuit onvoorwaardelijke liefde. We gaan alleen samenwerkingen aan met duurzame partners die geloven in een lange termijn investering om samen te groeien naar een duurzame toekomst, waarbij prijzen worden gewaardeerd en gerespecteerd

        Transparantie

        Transparantie: door 100% openheid over hoe ons productieproces eruit ziet, willen we een zuiver en oprecht beeld schetsen van duurzaam ondernemerschap. Plus we lichten toe hoe alle prijzen tijdens het productieproces zijn opgebouwd. 

         Schoonheid

         Schoonheid: comfortabele en duurzame bamboe kleding tegen een eerlijke prijs heeft een authentiek verhaal. Daarmee ben je onderdeel van een grotere missie voor een duurzame toekomst. Het is veelzijdig, stijlvol, tijdloos en kwalitatief.

          Bewustwording

          Bewustwording: bewust nadenken waar je kleding gemaakt is en waarom je kleding koopt, mag de standaard zijn voor je leefstijl. Dat je stilstaat bij wat de gevolgen zijn van een aankoop op zowel mens, dier als milieu. Want welke ecologische voetafdruk laat je achter?

           Onze kern- waarden

           Gelijkwaardigheid

           Respect

           Transparantie

           Schoonheid

           Bewustwording

           Bij alles wat we doen staan in essentie vijf kernwaarden centraal, waarmee we als team dagelijks een stapje zetten richting onze visie en missie:

           • Gelijkwaardigheid: samen zijn we één, dus teamleden en klanten behandelen we gelijkwaardig zoals we zelf ook behandeld willen worden. Zo heeft ieder teamlid een veilige, vaste basis om te werken. 
           • Respect: de kostprijs is gebaseerd op eerlijke leefbare lonen vanuit onvoorwaardelijke liefde. We gaan alleen samenwerkingen aan met duurzame partners die geloven in een lange termijn investering om samen te groeien naar een duurzame toekomst, waarbij prijzen worden gewaardeerd en gerespecteerd
           • Transparantie: door 100% openheid over hoe ons productieproces eruit ziet, willen we een zuiver en oprecht beeld schetsen van duurzaam ondernemerschap. Plus we lichten toe hoe alle prijzen tijdens het productieproces zijn opgebouwd. 

           • Schoonheid: comfortabele en duurzame bamboe kleding tegen een eerlijke prijs heeft een authentiek verhaal. Daarmee ben je onderdeel van een grotere missie voor een duurzame toekomst. Het is veelzijdig, stijlvol, tijdloos en kwalitatief.

           • Bewustwording: bewust nadenken waar je kleding gemaakt is en waarom je kleding koopt, mag de standaard zijn voor je leefstijl. Dat je stilstaat bij wat de gevolgen zijn van een aankoop op zowel mens, dier als milieu. Want welke ecologische voetafdruk laat je achter?

            Gelijkwaardigheid

            Respect

            Transparantie

            Schoonheid

            Bewustwording

            “ Each time that you spend money, you give a voice. So the question is: which sustainable business do you want to give a voice to?"

            The showroom

            Bamboo Belgium has a showroom in Hectel-Eksel in Belgium.

            You can visit the shop without an appointment on Friday and Saturday from 10am to 5pm.  Christine will be waitingthere with a coffee.

            In the showroom you can see the whole range, including all of the different fabrics and prints.  Have your clothes printed, pick up your orders or come for some shopping.

            Would you like to visit the showroom and speak with Fina?  Then please make an appointment to make sure she is there.

            Looking forward to seeing you soon.

            Christine and Fina

            De showroom

            Bamboo Belgium heeft ook een showroom in Hechtel-Eksel België.

            Je kan de winkel zonder afspraak bezoeken op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Christine staat klaar met de koffie.

            In de showroom kan je het gehele assortiment bekijken, inclusief alle soorten stoffen en prints. Tevens kan je kleding laten bedrukken, orders ophalen of komen winkelen.

            Wil je de showroom bezoeken en Fina spreken? Maak dan even een afspraak om zeker te weten dat ze er is.

            We zien je snel!

            Christine & Fina

             Make an appointment

             Maak nu een afspraak

             An Unusual Interview

             Last year I was interviewed by a journalist, Jules, who wrote about my story in a special and sensitive way.   It covers the years prior to Bamboo Belgium and my family life.

             Ongewoon interview

             Afgelopen jaar ben ik geïnterviewd door journalist Jules die mijn verhaal op een bijzondere en kwetsbare wijze heeft opgeschreven. Het gaat over de jaren voorafgaand aan Bamboe Belgium en mijn gezin.

             Join the future

             Slow fashion made from Bamboo

             Start today making a difference in the fashion industry

             Join the future

             Slow fashion van bamboe

             Start vandaag met een verschil in de kledingindustrie

             © 2022 Bamboo Belgium | All rights reserved